Sú BIO výrobky drahý trend alebo budúcnosť?

Sú BIO výrobky drahý trend alebo budúcnosť?

BIO produkty, ktorých popularita v posledných rokoch prudko vzrástla sa stali symbolom sociálnej zodpovednosti, lásky k prírode a zdravého životného štýlu. Nadobudli tieto „zelenšie“ BIO potraviny svoj status zaslúžene?

V tomto článku si povieme za čo všetko si priplácate keď siahnete po drahšej BIO alternatíve obľúbených produktov alebo plodín, čo vlastne označenie BIO výrobkov znamená, kto ho garantuje a aké sú jeho výhody a nevýhody.

Čo je to BIO potravina

To, že sú momentálne BIO potraviny trendy dokazujú aj štatistiky, od roku 1999 do 2014 sa predaje BIO organických produktov zvýšili z 15,2 na 80 miliárd USD. BIO štandardy nie sú nastavené pre celý svet rovnako, no všeobecne platí, že ide o pestovateľské postupy, ktoré vylučujú geneticky modifikované osivá (GMO - Genetically modified organisms), umelé hnojivá a pesticídy. Naopak, ide o tradičné pestovanie s použitím organických hnojív, rovnaké princípy platia aj pre producentov z EÚ. Predložka BIO - znamená život / spojené so životom, v danej problematike znamená BIO - organické, ekologické.

Zdroj: http://orgprints.org/31151/1/willer-lernoud-2016-world-of-organic.pdf

Podľa oficiálnych stránok Európskej únie je cieľom BIO hospodárstva zodpovedné využívanie energie a prírodných zdrojov, zachovanie biodiverzity, zachovanie ekologickej rovnováhy v regiónoch, zvýšenie úrodnosti pôdy a udržanie kvality vody.

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_sk

Prečo sú BIO potraviny drahšie?

Čo všetko sa skrýva za označením BIO výrobkov? V nariadeniach EÚ, v oblastiach ekologického poľnohospodárstva sa spomína napríklad:

 • Absencia GMO (Geneticky modifikovaných organizmov)
 • Prísne obmedzenie používania chemických syntetických vstupov
 • Využívanie najmä miestnych organizovaných obnoviteľných zdrojov
 • Zachovanie a zvyšovanie pôdnej úrodnosti 
 • Trvalo udržateľný rozvoj
 • Recyklácia organickej hmoty
 • Zamedzenie znečistenia životného prostredia
 • Zachovávanie regionálnej ekologickej rovnováhy
 • Prístup dobytka na voľné plochy a pastviny
 • Pohoda zvierat, prevencia pred chorobami, hustota chovu
 • Kŕmenie zvierat ekologickým krmivom

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=EN

Každá farma, ktorá chce v EÚ svoje produkty certifikovať ako BIO organic musí prejsť takzvanou konverziou. Jedná sa o obdobie, ktoré musí podnik dodržiavať BIO štandardy, no svoje výrobky nesmie označovať značkou BIO. 

Pre každé odvetvie platí iná dĺžka konverzie:

 • 3 roky pre bobuľoviny, stromové ovocie a vinič;
 • 1 rok pre ošípané a hydinu; 
 • 2 roky pre jednoročné plodiny slúžiace ako krmivo pre hospodárske zvieratá.


Po registrácii, konverzii, kontrole a rozboroch sa producent stáva ekologickým poľnohospodárom a môže pri certifikovaných produktoch používať označenie BIO výrobok, táto certifikácia zahŕňa ďalej súbor každoročných kontrol. 

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_sk

9,41 € 9,90 €

Skladom

100% kokosový olej panenský BIO

8,35 € 8,79 €

Skladom

100% kokosový olej rafinovaný BIO RBD

1,89 € 1,99 €

Skladom

Jablkový nápoj konope a zelený čaj bez pridaného cukru BIO 300 ml

1,79 € 1,99 €

Jablkový nápoj rakytník bez pridaného cukru BIO 300 ml

1,89 € 1,99 €

Skladom

Jablkový nápoj zázvor a ženšen bez pridaného cukru BIO 300 ml

6,55 € 6,89 €

Vypredané

Ovocný sirup rakytník BIO 500 ml

6,55 € 6,89 €

Vypredané

Ovocný sirup zázvor BIO 500 ml

3,18 € 3,35 €

Vypredané

Sirup čarovná záhrada BIO 250 ml

3,89 € 4,09 €

Vypredané

100% citrónová šťava BIO 250 ml

2,56 € 2,69 €

Vypredané

Jablkový mušt BIO 500 ml

Ako spoznáte BIO výrobky na prvý pohľad

Európska únia pre tento účel poskytuje EU organic logo (ekologické logo EÚ / BIO výrobok).To môže používať výrobca na obaloch BIO produktov len vtedy, ak boli certifikované príslušným orgánom a teda spĺňajú prísne podmienky týkajúce sa spôsobu výroby, spracovania, prepravy a skladovania. Logo sa môže používať na výrobkoch, iba ak obsahujú najmenej 95% organických zložiek a pri ďalších 5% rešpektuje ďalšie prísne podmienky. 

Vedľa loga EÚ pre organické výrobky musí byť zobrazené kódové číslo kontrolného orgánu a miesto, kde boli poľnohospodárske suroviny, z ktorých sa výrobok vyrobil, vyprodukované.

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_en

Použitie loga EÚ organic je povinné pre všetky balené BIO potraviny vyrobené v rámci spoločenstva. Pre nebalené BIO výrobky vyrobené v rámci EÚ alebo pre akékoľvek ekologické produkty dovezené z tretích krajín je značenie nepovinné.

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=EN

Ekologické potraviny pôvodom mimo Európskej únie, dovážané k nám, môžu disponovať označením v prípade, že sa na ne vzťahuje rovnocenný systém. Pri posudzovaní rovnocennosti by sa mali zohľadňovať medzinárodné normy ustanovené v Codex Alimentarius, ktorý sme spomínali v článku o normách gluten-free výrobkoch.

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=EN

Pozrite sa ako sú označené naše BIO potraviny - napríklad BIO oleje u nás vo VENHEL. 100% Kokosové BIO oleje pochádzajú zo Srí Lanky ale spĺňajú štandardy nastavené Európskou úniou takže sú označené logom rovnako ako ostatné BIO oleje pochádzajúce z Talianska. Značenie BIO výrobkov sa líši len kódovým číslom kontrolného orgánu a miestom pôvodu surovín. Všetko toto platí aj u ostatných BIO produktoch.

Sú BIO potraviny zdravšie a šetrnejšie k prírode?  

Biopotraviny obsahujú preukázateľne väčšie množstvo živín či antioxidantov a menšie množstvo stopových pesticídov. Antioxidanty produkujú rastliny ako ochranné prírodné pesticídy. Obyčajné plodiny dostávajú pomoc v podobe syntetických postrekov, no a tie BIO si musia pomôcť sami prirodzenou cestou, preto ich generujú viac. Antioxidanty znižujú riziko neurodegeneratívnych chorôb súvisiacich s vekom, zlepšujú vaskulárne funkcie a majú pozitívny vplyv na pleť, takže sa vám za ne vaše telo poďakuje. Organické biopotraviny sú výživnejšie pretože obsahujú vyššiu koncentráciu vitamínu C a omega 3 nasýtených mastných kyselín, ktoré sú veľmi dôležitou zložkou zdravej stravy. 

Zdroj: https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/higher-antioxidant-and-lower-cadmium-concentrations-and-lower-incidence-of-pesticide-residues-in-organically-grown-crops-a-systematic-literature-review-and-metaanalyses/33F09637EAE6C4ED119E0C4BFFE2D5B1, http://www.tfrec.wsu.edu/pdfs/P2566.pdf, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29661838, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3093095/

Ochutnajte šťavnaté VENHEL BIO výrobky, z ktorých antioxidanty a vitamíny priam kvapkajú. 

9,41 € 9,90 €

Skladom

100% kokosový olej panenský BIO

8,35 € 8,79 €

Skladom

100% kokosový olej rafinovaný BIO RBD

1,89 € 1,99 €

Skladom

Jablkový nápoj konope a zelený čaj bez pridaného cukru BIO 300 ml

1,79 € 1,99 €

Jablkový nápoj rakytník bez pridaného cukru BIO 300 ml

1,89 € 1,99 €

Skladom

Jablkový nápoj zázvor a ženšen bez pridaného cukru BIO 300 ml

6,55 € 6,89 €

Vypredané

Ovocný sirup rakytník BIO 500 ml

6,55 € 6,89 €

Vypredané

Ovocný sirup zázvor BIO 500 ml

3,18 € 3,35 €

Vypredané

Sirup čarovná záhrada BIO 250 ml

3,89 € 4,09 €

Vypredané

100% citrónová šťava BIO 250 ml

2,56 € 2,69 €

Vypredané

Jablkový mušt BIO 500 ml

Pesticídy, ktoré sú pri ekologickom poľnohospodárstve povolené sú organické a pri produkcii BIO produktov sa používa len ich nevyhnutné množstvo. Sú to napríklad rastlinné oleje, horúce popolové mydlo alebo síra. Francúzska štúdia spojila pesticídy s výskytom rakoviny, no čelila kritike odborníkov z Harvardu kvôli metodike. Dánska štúdia z roku 2018 prišla so záverom, že riziko rakoviny z pesticídov je rovnaká ako z pohára vína, ktoré si doprajeme každé tri mesiace. Každopádne, striktné BIO štandardy pre používanie prírodných pesticídov hrajú v prospech spotrebiteľa.

Zdroj: https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/higher-antioxidant-and-lower-cadmium-concentrations-and-lower-incidence-of-pesticide-residues-in-organically-grown-crops-a-systematic-literature-review-and-metaanalyses/33F09637EAE6C4ED119E0C4BFFE2D5B1, https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2707943, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691518300437

Analýza z roku 2017 porovnávala biopotraviny z viac ako 700 zdrojov a ich dopad na životné prostredie. BIO potraviny a konvenčné potraviny analýza porovnáva v oblastiach: dopad na emisie, skleníkové plyny, spotreba energie, plocha pôdy potrebnej k produkcii. Ekologické postupy (BIO) sa osvedčili ako energeticky šetrnejšie, samozrejme sa pri tomto druhu produkcie používa menej pesticídov, čo má na životné prostredie značný pozitívny dopad. Pri výskume sa ale tiež zistilo, že ekologická produkcia si vyžaduje pri rovnakom množstve pestovaných plodín väčšiu plochu úrodnej pôdy. 

Zdroj: https://ourworldindata.org/is-organic-agriculture-better-for-the-environment

Vo všeobecnosti však platí, že ak siahnete po BIO výrobkoch, môžete byť spokojní, že ste ste dopriali niečo lepšie pre seba aj životné prostredie. Ničoho ale veľa neprospieva, a tak sa pri rastúcom BIO trende stáva udržateľnosť ekologických produkcií čoraz tvrdším orieškom. Táto skutočnosť núti pružne reagovať kontrolné orgány aj spotrebiteľov. Kľúčom k úspechu je nepodliehať BIO honbou za každú cenu a vychutnávať si potraviny dovezené z najkratšej vzdialenosti. Týmto sa vo VENHEL riadime aj my a tak nadväzujeme spoluprácu s poctivými farmármi a výrobcami, s prihliadnutím na povahu, kvalitu a dostupnosť BIO produktov, vždy čo najbližšie. Prezrite si zoznam VENHEL BIO potravín najvyššieho štandardu nižšie a posúďte sami.

Zdroj: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/en/news/2017/mr-world-organic-agriculture-2017-english.pdf

VENHEL BIO potraviny, ktoré budete milovať

BIO Kategórie Názov produktu VENHEL Krajina pôvodu
BIO džemy
Višňový džem výberový BIOČučoriedkový džem výberový BIOMarhuľový džem výberový BIODžem z arónie výberový BIOMuchovníkový džem výberový BIOJahodový džem výberový BIO Česko – CZ-BIO-003
BIO nápoje
Jemne sýtená rakytníková limonáda BIOJemne sýtená citrónová limonáda BIOJemne sýtená limonáda s príchuťou mäty BIOJemne sýtená jablková limonáda BIOJablkový nápoj konope a zelený čaj bez pridaného cukru BIOJablkový nápoj rakytník bez pridaného cukru BIOJablkový nápoj zázvor a ženšen bez pridaného cukru BIOJablkový nápoj granátový rooibos bez pridaného cukru BIO Česko – CZ-BIO-003
BIO oleje

100% kokosový olej panenský BIO100% kokosový olej rafinovaný BIO RBDAvokádový olej BIOTekvicový olej BIOKonopný olej BIOĽanový olej BIOSezamový olej BIOPožltový olej BIOOlivový olej extra panenský BIO

Sri Lanka – LK-BIO-149

Sri Lanka – LK-BIO-149

Taliansko – IT-BIO-007

Taliansko – IT-BIO-007

Taliansko – IT-BIO-007

Taliansko – IT-BIO-007

Taliansko – IT-BIO-007

Taliansko – IT-BIO-007

Taliansko – IT-BIO-007

BIO sušienky
Bezlepkové pohánkové hrudky s lieskovými orieškami BIO Bezlepkové pohánkové hrudky s čokoládou BIO Kokosky s javorovým sirupom BIO Viaczrnné sušienky s čokoládou a vločkami BIO Medové perníčky BIO Krekry s tekvicovým semienkom a cesnakom BIO Česko – CZ-BIO-003
Cukry
Kokosový cukor BIO Česko – CZ-BIO-003
Múky
Konopná múka BIO VEGAN Kokosová múka BIO VEGAN Pšenová múka BIO VEGAN Česko – CZ-BIO-003
Obilniny
Pohánka lúpaná BIO Bulgur drvená pšenica BIO Pšeno lúpané proso BIO Ovsené vločky BIO Pohánkové vločky BIO Žitné vločky BIO Česko – CZ-BIO-003
Sirupy
Ovocný sirup rakytník BIO Ovocný sirup zázvor BIO Ovocný sirup konope BIO Sirup čarovná záhrada BIO 100% citrónová šťava BIO Jablkový mušt BIO Šípkové 100% pyré BIO Česko – CZ-BIO-003
Superpotraviny
Kakaový prášok BIO RAW Guarana prášok BIO VEGAN Chlorella prášok BIO VEGAN Kelp prášok BIO VEGAN Maca prášok BIO VEGAN Psyllium prášok BIO VEGAN Spirulina prášok BIO VEGAN Karob svätojánsky chlieb prášok BIO VEGAN Česko – CZ-BIO-003
Sušené potraviny
Arónia čiernoplodá BIO Kakaové bôby drvené BIO RAW Marhuľové jadrá horké BIO Biela moruša sušená BIO Česko – CZ-BIO-003

Autor článku:

Michaela Gavurová

Dátum poslednej aktualizácie:

Bol tento článok pre vás užitočný?

4,5 / 5 (26 hlasovalo)

Doprava cez Zásielkovňu už aj u nás!

Doprava cez Zásielkovňu už aj u nás!

Rýchly, efektívny a komfortný spôsob doručenia s viac ako 1300 výdajnými miestami po celom Slovensku.

Pri nákupe nad 60€ dopravu neplatíte

Platí pre Slovensko aj Českú republiku, tak prečo to nevyužiť?

Zažili naše výrobky cestou ku vám kopu dobrodružstiev?

Pošlite nám foto poškodeného tovaru a my vám obratom pošleme nový.

Férovo od malých lokálnych výrobcov

Podporujeme malých výrobcov a nakupujeme za férové ceny. Mnohé naše výrobky sú vyrábané ručne.

Pravidelné info o novinkách a akciách e-mailom

Venhel newsletter
Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.